เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ของ SMA
Procure SMA products easily from our business partners

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านระบบ Photovoltaic และโซลูชั่นด้านพลังงาน SMA กำลังกำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดหาพลังงานทดแทน แบบแยกจากศูนย์ และแบบดิจิทัล โซลูชั่นด้านนวัตกรรมเพื่อการใช้งาน Photovoltaic ในทุกขนาดและบริการที่ไม่มีใครเทียบ นำเสนอ สู่ลูกค้าของเราทั่วโลก ซึ่งดีกว่าและเป็นอิสระตรงตามความต้องการการใช้พลังงานของพวกเขา ในความร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้า ทำให้ SMA มั่นใจในการจัดหาพลังงานแบบพึ่งตนเอง แบบแยกจากศูนย์ และเป็นพลังงานทดแทน


SMA นำเสนอโซลูชั่นแบบ 360 องศาสำหรับการจัดหาพลังงานทดแทนและเป็นอิสระ

ตัวแทนจำหน่าย


SPE - Solar Power Engineering

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เอส เอ็ม เอ โซล่าร์ เทคโนโลยี เอ จี

เบอร์ติดต่อ: +66 20598220
อีเมล: info@spe.co.th

บริการหลังการขาย: สตริงอินเวอร์เตอร์


Solar Power Engineering

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เอส เอ็ม เอ โซล่าร์ เทคโนโลยี เอ จี

เบอร์ติดต่อ: +66 20598220
อีเมล: smaservice@spe.co.th

Online Service Center

บริการหลังการขาย: เซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์


Tirathai E & S Co., Ltd.

บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด

ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เอส เอ็ม เอ โซล่าร์ เทคโนโลยี เอ จี

เบอร์ติดต่อ: +88 631799886
อีเมล: servicepartner.sma@tirathai.co.th

Online Service Center

ติดต่อ

ฝ่ายขายและการตลาด: Sales@SMA-Thailand.com
ฝ่ายบริการหลังการขาย ช่วยเหลือด้านเทคนิค: Service@SMA-Thailand.com