เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ของ SMA
Procure SMA products easily from our business partners

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านระบบ Photovoltaic และโซลูชั่นด้านพลังงาน SMA กำลังกำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดหาพลังงานทดแทน แบบแยกจากศูนย์ และแบบดิจิทัล โซลูชั่นด้านนวัตกรรมเพื่อการใช้งาน Photovoltaic ในทุกขนาดและบริการที่ไม่มีใครเทียบ นำเสนอ สู่ลูกค้าของเราทั่วโลก ซึ่งดีกว่าและเป็นอิสระตรงตามความต้องการการใช้พลังงานของพวกเขา ในความร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้า ทำให้ SMA มั่นใจในการจัดหาพลังงานแบบพึ่งตนเอง แบบแยกจากศูนย์ และเป็นพลังงานทดแทน


SMA นำเสนอโซลูชั่นแบบ 360 องศาสำหรับการจัดหาพลังงานทดแทนและเป็นอิสระ

ติดต่อ

ฝ่ายขายและการตลาด: Sales@SMA-Thailand.com
ฝ่ายบริการหลังการขาย ช่วยเหลือด้านเทคนิค: Service@SMA-Thailand.com